clouds and globe

In aanmerking komen voor werk

In aanmerking komen voor werk - Immigratie, Asiel en Nationaliteit Wet 2006.

Conform de wet hierboven moeten registraties worden gedaan met uw huidige paspoort* die zal worden gekopieerd en via Geregistreerde Aflevering aan u wordt teruggegeven. Daarnaast accepteren we een kopie van uw paspoort als deze is medeondertekend met de originele handtekening van een professioneel persoon.**

Verder

Als u een Inwoner bent van één van de volgende EU-landen, laat ons dit weten door het relevante land te omcirkelen op het registratieformulier zodat we voor de juiste registratie kunnen zorgen bij de Home Office. Tsjechische Republiek/Estland/Hongarije/Letland/Polen/Slowakije/Solvenië/Bulgarije/Roemenië.

Niet-inwoners van de EU moeten kopieën leveren van werkvergunningen of andere toestemming die is gegeven door Work Permits UK of een andere geldige Overheidsdienst.

Houdt er alstublieft rekening mee dat het verplicht is te voldoen aan de Immigratie, Asiel en Nationaliteit Wet 2006 en dat dit belangrijk is, niet alleen voor ons, maar ook voor wervingsbureaus en andere opdrachtnemende cliënten. Dit betekent dat het niet op tijd leveren van de correcte documentatie tijdens de registratie kan leiden tot uitstel van het compleet maken van uw registratie.

*Als u momenteel geen paspoort heeft, neem dan contact op met ons Klantenserviceteam die u details geeft over alternatieve document die u als bewijs kan gebruiken om in aanmerking te komen voor werk.

**Naast het tekenen van de kopie van het document moet de professionele persoon hun adres en/of contactnummer geven en behouden we ons het recht voor om de legitimiteit van de geleverde informatie te bevestigen met de persoon in kwestie.

Voor het registreren vallen de volgende mensen onder professionele personen - Accountants, Advocaten, Bedrijfsdirecteurs, Leraren, Tandartsen, Ambtenaren, Politie of Legerofficieren, Verpleger, Vakbondsbestuurder. Dit is niet een volledige lijst en als u vragen heeft, neem gerust contact op met ons Klantenserviceteam.

Download het 4 Non UK/EU Unie Nationale Aanvrager Identificatieformulier ~>