clouds and globe

Diversiteit

Diversiteit/beleid ingeval van een beperking

1. ALGEMEEN

1.1 Dutton Recruitment Limited gelooft in diversiteit en wil diversiteit bevorderen in al onze zakelijke activiteiten. We willen een zakelijke cultuur ontwikkelen die deze overtuiging uitdraagt. We willen de media waarin we werven uitbreiden om voor zowel mogelijk diverse medewerkers en kandidaten te zorgen. We streven ernaar om te zorgen dat onze cliënten hun diversiteitsdoelen behalen.

1.2 Dutton Recruitment Limited is toegewijd aan diversiteit en promoot diversiteit voor alle medewerkers, werkers en sollicitanten en zal altijd een dergelijk beleid aan blijven houden. We beoordelen doorlopend alle aspecten van werving om illegale of ongewenste discriminatie te voorkomen. Dutton Recruitment Limited behandelt iedereen gelijk ongeacht geslacht, seksuele oriëntatie, geslachtsverandering, echtelijke or burgerlijke staat, leeftijd, beperking, kleur, ras, nationaliteit, etnische of nationale achtergrond, religie of geloof, politieke overtuigingen of lidmaatschap of gebrek aan lidmaatschap van een vakbond of geschrapte veroordelingen en verplicht al het personeel om het beleid te respecteren en na te leven. Dutton Recruitment Limited is toegewijd aan het bieden van training voor al het personeel met gelijke kansen.

1.3 Dutton Recruitment Limited zal niet onrechtmatig discrimineren bij de beslissing welke kandidaat/tijdelijke werker wordt ingediend voor een vacature of opdracht of in elke andere vorm van arbeid of betrokkenheid voor tijdelijke werkers. Dutton Recruitment Limited zorgt dat elke kandidaat alleen wordt beoordeelt op de verdiensten, kwalificaties en vaardigheden om te relevante taken uit te voeren die worden verwacht bij de desbetreffende vacature.

1.4 Dutton Recruitment Limited accepteert geen instructies van cliënten die erop wijzen dat ze onrechtmatig discrimineren.

2.DISCRIMINATIE

Onrechtmatige discriminatie komt in de volgende omstandigheden voor:

2.1 Directe discriminatie

Directe discriminatie komt voor als een individu een ander individu slechter behandeld op basis van geslacht, seksuele oriëntatie, geslachtsverandering, echtelijke or burgerlijke staat, status, handicap, huidskleur, ras nationaliteit, etnische of nationale achtergrond, religie of geloof, politieke overtuigingen (“de beschermde categorieën”)

Een wervingsbureau mag niet tegen een persoon discrimineren op basis van dat ze een lid van een beschermde categorie zijn. -

-in de vormen waarin het wervingsbureau haar diensten aanbiedt;

-door diensten te weigeren of het opzettelijk weglaten van diensten;

-in de manier hoe de diensten worden aangeboden.

Direct discriminatie komt ook voor als een wervingsbureau een registratie voor een baan heeft geaccepteerd en uitgevoerd van een werkgever die duidelijk heeft gemaakt dat zekere personen onacceptabel zijn omdat ze leden van een beschermde categorie zijn, tenzij een van de uitzonderingen geldt, bijvoorbeeld dat een werkelijk beroepsvereiste geldt.
 

2.2 Indirecte discriminatie

Een claim van indirecte discriminatie vindt plaats als een werkgever een algemene bepaling, criterium or praktijk toepast, maar in zo'n mate date personen in een beschermde categorie hier veel moeilijker aan kan voldoen dan mensen die niet tot de beschermde categorie behoren.

Indirecte discriminatie komt ook voor als een wervingsbureau indirect discriminerende instructies van een werkgever accepteert en uitvoert.

Als de vacature binnen de definitie van een daadwerkelijke vereiste voor de baan valt of elke andere wettelijke uitzondering, zal Dutton Recruitment Limited deze vacature niet verwerking tenzij de cliënt schriftelijk bevestigd dat er een daadwerkelijk beroepsvereiste is.

2.3 PERSONEN MET EEN BEPERKING

2.3.1 Directe discriminatie

Directe discriminatie tegen een persoon vindt plaats als een persoon, op basis van beperking, het individu:

- slechter behandeld dan hij andere zonder deze reden behandelt of zou behandelen en...

- de werkgever kan niet aantonen dat de behandeling gerechtvaardigd is,

OF

- Indien op basis van dat een persoon met een beperking slechter wordt behandeld dan iemand die niet beperkt is behandeld wordt of behandeld zou worden, wiens relevante omstandigheden hetzelfde zijn of niet anders dan die van de persoon met beperking. Dit soort discriminatie is nooit gerechtvaardigd.

2.3.2 Verplicht om redelijke aanpassingen te maken en ondersteunende hulp en diensten te bieden.

Dezelfde bescherming geldt voor indirecte discriminatie in de andere beschermde categorieën.

Indien een bepaling, criterium of praktijk die wordt toegepast bij of namens de werkgever, of elke andere fysieke eigenschap bij de werkgever, een persoon met een beperking extreem wordt benadeeld in vergelijking met personen die geen beperking heeft, dan is de werknemer verplicht om redelijke stappen te nemen om, in alle gevallen, de bepaling, criterium, praktijk of fysieke eigenschap te verwijderen.

Bureaus moet redelijke stappen nemen om ondersteunende hulp of diensten te bieden die het gemakkelijker maken voor een persoon met een beperking om van hun diensten gebruik te maken. Bijvoorbeeld, een toepasselijk ondersteunend hulpmiddel of dienst kan het geven van informatie zijn, op een bandje of het aanbieden van tolk in gebarentaal.

Dutton Recruitment Limited discrimineert niet tegen sollicitanten op basis van beperking -

- bij de regelingen zoals het sollicitatieformulier, sollicitatiegesprek en regelingen voor selectie bij het bepalen wie de baan aangeboden moet krijgen; of

- op de manieren waarin werk of inschakeling van tijdelijke werkers wordt aangeboden; of

- door te weigeren een baan aan te bieden of door opzettelijk niet een baan aan te bieden aan iemand om redenen gelinkt aan hun beperking; of

- in de kansen die de persoon krijgt in het ontvangen van een uitkering, of om te weigeren hem of haar deze kans te geven of hem/of haar opzettelijk niet deze kans te geven; of

- door hem of haar op een andere manier te benadelen (benadelen is onder andere weigeren te trainen, over te plaatsen, demotie, loonsverlaging of intimidatie).

Dutton Recruitment Limited maakt carrièrekansen beschikbaar voor alle mensen met een beperking en elke moeite wordt gedaan om te voorzien in de behoeften van personeel, kandidaten en cliënten.

Waar mogelijk maakt Dutton Recruitment Limited redelijke aanpassingen aan gangen, doorgangen en deuren om toegang te verlenen en te verbeteren voor werknemers en werkers met een beperking, maar dit is niet altijd mogelijk.

3. LEEFTIJDSDISCRIMINATIE

Dutton Recruitment Limited discrimineert, direct of indirect, intimideert of benadeelt geen enkele persoon of basis van hun leeftijd. We moedigen cliënten aan geen leeftijdscriteria aan hun opdrachtspecificaties toe te voegen en we doen elke moeite om cliënten te laten werven of basis van capaciteiten en vaardigheden in plaats van leeftijd.

Dutton Recruitment Limited is toegewijd aan het werven en opnieuw trainen van werknemers wiens vaardigheden, ervaring en houding geschikt zijn voor de vereisten van verschillende functie ongeacht hun leeftijd.

In geen enkele vacature namens ons bedrijf worden leeftijdseisen gesteld.

Dutton Recruitment Limited zal naar leeftijd vragen als deel van haar wervingsproces, maar deze informatie zal niet worden gebruikt als criteria voor selectie, training of promotie of op welke nadelige manier dan ook en is alleen voor het verzamelen van persoonlijke data, die het bedrijf aanmaakt voor alle medewerkers en werkers en als deel van het proces om toezicht te houden voor gelijke kansen.